• سیتور الکتریک در زمینه واردات و توزیع فیوزهای صنعتی در امپرها و ولتاژ های مختلف فعالیت دارد.

فیوز سیبافیوز سیبا

فیوز سیبا (Siba) یکی از بزرگترین کارخانجات در زمینه تولید انواع فیوز در آلمان می باشد . بازرگانی پیمان الکتریک به عنوان نماینده پخش محصولات فیوز سیبا آلمان در ایران ، افتخار معرفی این محصولات را به شما مشتریان گرامی دارد.
فیوز نوعی رزیستور مقاومتی است که به عنوان وسیله ای وابسته برای حفاظت از جریان بالا عمل می کند و می تواند منبعی برای جریان باشد.

برخی از انواع فیوز سیبا siba آلمان :
Low voltage fuse: (فیوز فشار متوسط)

Standard plug fuse: (فیوز مادگی)

Time delay fuse: (فیوز تاخیری)

Ferrule –type cartridge

Knife blade cartridge fuse: ( فیوز چاقوی یا فیوز کاردی)
فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۶٫۳
فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۶٫۵
فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳ .۱۰

فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۱۳
فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۱۶
فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۱۸
فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۲۰

فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۲۳

فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۲۵

فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۳۱٫۵

فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۴۰

فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۴۵

فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۵۰

فیوز سیبا ۳۰۰۱۲۱۳٫۶۰

فیوز سیبا ۳۰۰۱۲۱۳٫۶۳

فیوز سیبا ۳۰۰۱۲۱۳٫۷۰

فیوز سیبا ۳۰۰۱۲۱۳٫۷۵

فیوز سیبا ۳۰۰۱۲۱۳٫۸۰

فیوز سیبا ۳۰۰۱۲۱۳٫۸۵

فیوز سیبا ۳۰۰۱۲۱۳٫۹۰

فیوز سیبا Siba 3001413.50

فیوز سیبا Siba 3001413.53

فیوز سیبا Siba 3001413.55

فیوز سیبا Siba 3001413.63

فیوز سیبا Siba 3001413.65

فیوز سیبا Siba 3001413.70

فیوز سیبا Siba 3001413.75

فیوز سیبا Siba 3001413.80

فیوز سیبا Siba 3002213.100

فیوز سیبا Siba 3002213.123

فیوز سیبا Siba 3002213.125

فیوز سیبا Siba 3002213.130

فیوز سیبا Siba 3002213.135

فیوز سیبا Siba 3002213.140

فیوز سیبا Siba 3002213.145

فیوز سیبا Siba 3002213.150

فیوز سیبا Siba 3002213.155

فیوز سیبا Siba 3002213.160

فروش فیوز siba,فروش فیوز سیبا,قیمت فیوز siba,قیمت فیوز سیبا,خرید فیوز siba,خرید فیوز سیبا,فیوز سیبا,نماینده فیوز سیبا,فیوز سیبا در ایران,فیوز سیبا آلمان,خرید فیوز فشار قوی,نماینده سیبا در ایران,فیوز siba,siba,کاتالوگ فیوز,کاتالوگ فیوز سیبا